Kontakt

Adres Korespondencyjny

ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

REGON 012064143-00020
NIP 527-26-18-395

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych i marketingowych

Paweł Ślusarczyk
tel.: 22 334 85 31
e-mail: pslusarczyk@caritas.org.pl