Caritas Polska Pomoc Bliźniemu

„Caritas Polska Pomoc Bliźniemu” jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną ze struktur Caritas Polska, prowadzącą działalność gospodarczą.

 

Jako jednostka gospodarcza „Caritas Polska Pomoc Bliźniemu” może prowadzić swoją  działalność w zakresie:

– działalność wydawnicza,

– produkcja rozmaitych artykułów takich jak: świece, sztuczne kwiaty, owoce i liście,

– zakwaterowanie,

– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

– ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

– opieka zdrowotna,

– działalność związana z kulturą i sportem.

 

Dochody z działalności gospodarczej „Caritas Polska Pomoc Bliźniemu” w całości przeznaczone są na działalność statutową Caritas Polska – czyli na akcje pomocowe prowadzone przez Caritas Polska w Polsce i na świecie (szczegóły na stronie www.caritas.pl).

„Caritas Polska Pomoc Bliźniemu” jest wydawcą Kwartalnika „Caritas”, który oprócz wersji papierowej od marca 2017 roku będzie ukazywał się w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do zakupu i pobrania wersji elektronicznej na swoje urządzenia mobilne. Zakupu można dokonać wchodząc na stronę e.caritas.pl lub klikając w „E-Caritas”

Dane firmowe:

nazwa: Caritas Polska Pomoc Bliźniemu,
adres: skwer Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa,
REGON 012064143-00020, NIP 527-26-18-395,

Miejsce rejestracji :Izba Skarbowa w Warszawie, ul. A. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa.

Bank Millennium
98 1160 2202 0000 0001 5358 0401
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych i marketingowych:
Paweł Ślusarczyk
tel.: 22 334 85 31
e-mail: pslusarczyk@caritas.org.pl